Personal

 Du kan kontakta personalen via e-post. E-postadressen är namn.efternamn@strandskolan.se


Angel Moskov, rektor

Margareta Blomgren, biträdande rektor, kurator och lärare i matematik 7-9

Anna-Sara Karlsson, skolsköterska

Sara Enebjörk, specialpedagog

Audisho Audish, vaktmästare

Gunnar Henriksson, lärare i NO och teknik i åk7-9

Vanja Marthin, lärare i svenska och SO i åk 7-9

Simone Mast, lärare i matematik och engelska och bild i åk 7-9

Maria Holmström, lärare i åk 4-6

Maria Hansson, lärare i åk 4-6

Cecilia Stjernström, lärare i åk 4-6, samt tyska i åk 7-9

Jonny Kärkkäinnen, lärare i idrott och hälsa

Ewa Edman, lärare i textilslöjd och hem- och konsumentkunskap för åk 3-9

Rickard Edman, lärare i träslöjd föråk 3-9

Therese Bäckloo, lärare i åk 2-3

Lillian Öhrn, lärare i f-klass och åk 1

Christina Eilefors, lärare i f-klass och åk 1

Kristina Rönnholm, fritidspedagog

Carola Appelvik, fritidspedagog