Om Strandskolan

Om Strandskolan

Strandskolan i Vilhelmina är en F-9 fristående grundskola med 70 elever. Vid Strandskolan finns även fritidsverksamhet Diamanten. Skolan drivs av Vilhelmina Fria Församling som är en ideell förening dvs. icke vinstdrivande företag. Eventuellt ekonomiskt överskott går alltid tillbaka till eleverna. Eleverna kommer från tätorten och från de närliggande småsamhällen. De är indelade i både homogena och åldersblandade grupper.

 

Strandskolan är en skola med kristen profil. Vår grund är att Gud har skapat varje människa, att det finns en mening med varje människa och att varje människa därigenom har ett absolut värde. Vi vill att våra elever skall förstå hur värdefulla de är och ta åt sig detta värde, inte därför att det känns skönt att tro det, utan därför att det är sant.

Den kristna profilen kommer bl a fram när det gäller frågor kring människovärde, ursprung, mål och mening med livet, relationer mellan människor, sätt att tala till och behandla varandra och konfliktlösning. Det är också naturligt och extra viktigt i en kristen konfessionell skola, att andra religioner, livsåskådningar och filosofier presenteras på ett allsidigt och sakligt sätt utifrån de urkunder och traditioner de har.

Konfessionella inslag som förekommer i utbildningen är: morgonbön och bordsbön. Vi har en frivillig andakt för elever i åk 4 - åk 9 en gång i veckan.

Strandskolan har även en reseprofil eller upplevelsebaserat lärande. Var tredje år gör vi en Europaresa med högstadiet. Sedan besöker vi olika platser i Sverige samt är vi mycket ute i naturen.