Om PRAOFöljande ska vara uppfyllt för att arbetsplatsen ska kunna ta en praoelev


Handledarens roll


Checklista till handledarenPraoveckan läggs till i kalendern för högstadiet och eleverna förbereds fyra veckor innan.