Det gick inte att hitta webbadressen för gadgetuppgifter

Personal

Nedan följer en lista på personal som arbetar på Strandskolan. Du kan kontakta personalen via e-post. E-postadressen är namn.efternamn@strandskolan.se .


Angel Moskov, rektor och lärare imatematik i åk7-9

Ewa Mikaelsson, biträdande rektor, speciallärare och lärare i åk 1-3

Margareta Blomgren, kurator

Linda Marcusson, skolsköterska

Max Fredriksson. skolläkare

Gunnar Henriksson, lärare i NO och teknik i åk7-9

Karen Scheepers, lärare i engelska och bild i åk 4-9

Vanja Marthin, lärare i svenska och SO i åk 7-9

Ewa Edman, fritidspedagog

Maria Holmström, lärare i åk 1-3

Christina Eilefors, lärare i åk 1-3

Grete Moskov, speciallärare

Vanja Dahlberg, lärare i svenska, matematik och engelska i åk 4-6 

Anders Lindh, lärare i musik och matematik 

Terese Bäckloo, lärare i förskoleklass och årskurs 1

Jonny Kärkkäinnen, lärare i SO och NO i åk 4-6 och idrott och hälsa i åk 4-9

Ewa Edman, lärare i textilslöjd för åk 3-9

Rickard Edman, lärare i träslöjd föråk 7-9

Rolf Egger, lärare i franska och tyska i åk 7-9

Calixta, kökspersonal

Audisho Audish, vaktmästare