Personal

Nedan följer en lista på personal som arbetar på Strandskolan. Du kan kontakta personalen via e-post. E-postadressen är namn.efternamn@strandskolan.se .


Angel Moskov, rektor och lärare imatematik i åk7-9

Ewa Mikaelsson, biträdande rektor, speciallärare och lärare i åk 1-3

Mia Svensson, kurator

Anna Karppinen Bergström, skolsköterska

Max Fredriksson. skolläkare

Gunnar Henriksson, lärare i NO och teknik i åk7-9

Karen Scheepers, lärare i engelska och bild i åk 4-9

Mona Strandberg, lärare i svenska och SO i åk 7-9

Evelina Ax, lärarassistent i åk 4-6

Johanna Andersson, fritidsledare och klassassistent i åk 4-6

Maria Holmström, lärare i åk 1-3

Christina Eilefors, lärare i åk 1-3

Grete Moskov, lärare i svenska och SO i åk 1-3

Vanja Dahlberg, lärare i svenska och engelska i åk 4-6 

Anders Lindh, lärare i musik och matematik 

Albert Berg, klassassistent och fritidsledare

Lillian Öhrn, lärare i förskoleklass och fritidspedagog

Jonny Kärkkäinnen, lärare i SO och NO i åk 4-6

Maj Gull Lidén, lärare i textilslöjd för åk 3-9

Rickard Edman, lärare i träslöjd föråk 7-9

Rolf Egger, lärare i franska och tyska i åk 7-9

Evelyn Maroky Sada, kökspersonal (föräldraledig)

Christer Eliasson, kökspersonal

Audisho Audish, vaktmästare