Om Strandskolan‎ > ‎

Om PRAO på Strandskolan


 • 10 dagar PRAO är obligatoriskt i grundskolan för åk 8 och åk 9. Huvudmannen kan organisera PRAO dagar.
 • Huvudmannen har yttersta ansvaret för att hitta praoplatser till eleverna
 • Elev eller vårdnadshavare kan hjälpa till med att skaffa praoplats, men huvudmannen har ansvaret att kontrollera att praoplatsen har en lämplig och säker arbetsmiljö.

 • På Strandskolan har timmar för PRAO lagts från SO-blocket. SO-läraren och SYV har huvudansvar för förberedelse av eleverna inför PRAO, kontakten med eleverna och handledarna under PRAOn och uppföljning och utvärdering efter avslutad PRAO.
 • Eleverna uppmuntras att själva besöka lämpliga arbetsplatser, presentera sig själva och fråga om att få göra PRAOn på ett viss arbetsplats. Eleverna kan med fördel lämna en skriftlig presentation om sig själva och varför de vill göra PRAOn på den utvalda arbetsplatsen.
 • Vårdnadshavare kan hjälpa till med att skaffa praoplats.
 • Ansvarig personal, SYV och SO-läraren, ansvarar för att stämma av med huvudmannen om arbetsplatsen är lämplig som PRAO-plats.


Följande ska vara uppfyllt för att arbetsplatsen ska kunna ta en praoelev
 • Eleven ska få en introduktion och information om rutiner och arbetsuppgifter av en handledare på praoplatsen.
 • Eleven får aldrig ersätta befintlig personal.
 • Eleven får inte lämnas ensam i en kassa, själv hantera pengar eller sälja åldersreglerade varor
 • Eleven är försäkrad genom skolan.
 • Eleven får arbeta vardagar max 8 timmar per dag (inklusive minst 30 minuters rast i mitten av passet). Eleven får inte arbeta mellan klockan 20:00 och 06:00.
 • Eleven får inte utföra nedanstående riskfyllda arbetsuppgifter:
  • arbete på hög höjd, arbete med rasrisk, dykeriarbete eller bevakningsarbete
  • arbete med farliga djur
  • arbete med motorredskap eller maskinellt drivna tekniska verktyg
  • arbete med farliga ämnen, arbete med asbest eller arbete med risk för smitta
  • arbetet som är psykiskt eller fysiskt påfrestande, innebär stort ansvar eller är tungt.
 • Gör en bedömning när eleven är på plats. Det som är en lämplig uppgift för en 14-åring kan vara olämplig för en annan.
 • Eventuell skyddsutrustning som behövs ska tillhandahållas av arbetsgivaren utan kostnad för eleven.

Handledarens roll

 • För att göra praoperioden så bra som möjligt för både eleven och för dig behöver det finnas en handledare som ansvarar för eleven under praoperioden. Handledaren introducerar eleven och berättar om de rutiner som gäller på arbetsplatsen, pratar med eleven om eventuella förväntningar som eleven och handledaren har samt följer upp under praons gång för att se om dessa förväntningar möts eller ej. Som handledare är det viktigt att vara tydlig så att eleven vet vad som gäller och vad som förväntas under praon. Praoveckan läggs till i kalendern för högstadiet och eleverna förbereds fyra veckor innan.


Comments